اخبار جالب و خواندنی از سراسر وبدرس پژوهی ، طرح جابر و طرح کرامت الگوهایی جهت اعتلای آموزش کشور

رپورتاژ خبری

bankfile

پیش از پرداختن به مقوله درس پژوهی ، طرح جابر و طرح کرامت باید گفت : تشویق و ترغیب دانش آموزان به تفکر و اندیشه در کلاس درس و کارهای روزمره یکی از اساسی ترین فعالیتهای آموزشی معلم به شمار می رود . معلمان با تجربه و کارآزموده ، دانش آموزان خود را در محیط های آموزشی با مسائلی رو به رو می سازند که برای آنها به اندیشه و تفکر بپردازند .

امروزه ، تفکر ابزاری برای عمل بوده و دانش آموز هنگامی شروع به اندیشیدن می کند که با مشکلی روبه رو شود . بدین سبب، این واقعیت که دانش آموز می تواند از طریق فکر کردن یاد بگیرد ، موجب گریده که روان شناسان آن را به عنوان مهمترین فرایند یادگیری خاطر نشان سازند . و در طرح هایی همچون درس پژوهی ، طرح جابر و طرح کرامت دانش آموزان را وادار به تفکر و خلاقیت نمایند.

در نظام آموزشی تفکر برای حل یک مشکل یا مسئله انجام می گیرد . و ممکن است این مسئله در کلاس درس باشد و یا در طرح هایی مثل درس پژوهی ، طرح جابر و طرح کرامت .معمولا مسئله به وضع یا موقعیت تازه ای اطلاق می گردد که دانش آموز با ویژگیهای آن آشنایی نداشته و ناچار است فعالیتهای خاصی انجام دهد و یا اینکه روشهای گوناگونی را به کار بندد تا نسبت به آن آشنایی پیدا کرده و در برخورد با آن احساس دشواری نکند .

به عقیده صاحب نظران مسئله یا مشکل انواع مختلفی به قرار زیر دارد :

  1. مسائل نظری مثل مسائل علمی و ریاضی در کلاس
  2. مسائل علمی مانند مسائلی که در طرح های درس پژوهی ، طرح جابر و طرح کرامت مطرح می شود.
  3. مسائل شخصی
  4. مسائل اجتماعی

داشتن تفکر خلاق و گرایش به خلاقیت ، از بارزترین تواناییهای شناختی دانش آموزان به شمار می روند و ارزشمندترین هدف تربیتی در هر جامعه همان پرورش خلاقیت به حساب می آید . از آنجا که تربیت خلاقیت ارتباط تنگاتنگی با پیشرفتهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دارد ، لذا ضروری است که در تدریس به این امر مهم ، توجه خاص از طرف معلمین ابراز گردد.

اگر فرایند تفکر ، حول و حوش یادآوری جمع آوری معلومات و مفاهیم گذشته باشد ، اندیشه تحت تأثیر عمل حافظه قرار دارد . همچنین اگر فرد در حال نفکر ، حین یادآوری معلومات و مفاهیم گذشته در عالم رؤیا و خیال نیز سفر کند ، فکر او در میان حافظه و تخیل در حرکت خواهد بود . این مسئه در آموزش پرورش در طرح هایی چون درس پژوهی ، طرح جابر و طرح کرامت قابل رویت است.

نکته ای که مربیان و معلمان بایستی در فرایند پرورش تفکر دانش آموزان ، مورد توجه قرار دهند این است که نباید موقعیت یکسانی را برای ایجاد و پرورش تفکر ، به همه تحمیل نمایند ، بلکه برعکس باید آنها را آزاد بگذارند تا خود موقعیت کار خویش را، شخصأ انتخاب کنند ، خصوصأ آن دسته از معلماتی که صمیمانه مایلند که دانش آموزان را به فعالیتهای فکری مانند درس پژوهی ، طرح جابر و طرح کرامت تشویق کنند ، بایستی شدیدأ به این مسئله توجه نشان دهند . آنان باید بدانند که تفکر امری نیست که معلم به دلخواه بتوانند آن را به دانش آموزان خود تحمیل کنند . اما ایجاد موقعیت های مطلوب و فرصاهای مناسب برای اندیشیدن از وظایف اصلی دست اندرکاران تعلیم و تربیت ، یه خصوص معلمان با تجربه می باشد . همانطور که آزاد گذاشتن دانش آموزان برای اندیشیدن ، عاقلانه تلقی می شود ، راهنمایی ، تحریک و تشویق آنان به این امر و تشویق به شرکت در طرح هایی مثل درس پژوهی ، طرح جابر و طرح کرامت نیز درخور اهمیت است .

با توجه به آنچه گفتیم معلمان برای علاقه مند نمودن دانش آموزان به انجام طرح جابر ، طرح کرامت و درس پژوهی احتیاج به منبعی غنی و قابل اعتماد دارند. بانک فایل پژوهشی معلمان این امکان را برای معلمان عزیز میسر ساخته است. معلمان و دانش آموزان عزیز می توانند به سایت بانک فایل پژوهشی معلمان به آدرس https://moallemblog.com   مراجعه نموده و از هزاران فایل مفید و ارزشمند که در این پایگاه موجود است استفاده نمایند.

 نظر خود را بیان کنیدامتیاز گوگل یادتون نره :)